Κρατήστε με ενήμερο για τα Dairy Awards 2023

Dairy Awards 2022

Καινοτομία σε Καταστήματα Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Πλήρεις Αυτοματοποιημένες Λύσεις Τυροκόμησης

INOX DESIGN KATERIS S.A.Ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων κατέχει μια σημαντική θέση στην Ελληνική οικονομία και λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας για την οικονομική βιωσιμότητα του τομέα και στο παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον. Η σύγχρονη γαλακτοκομική αγορά απαιτεί μια ανταγωνιστική μηχανή με πόλο έλξης τους δυναμικούς και δυνητικά ισχυρούς πελάτες της. Η INOX DESIGN KATERIS S.A. επανδρώνει με πρώτης ποιότητας συστήματα – παραδοσιακά αλλά και τελευταίας τεχνολογίας τυροκομεία – τόσο σε εγχώριο όσο και διεθνές επίπεδο, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό πρώτης ποιότητας τυροκομικά προϊόντα στην κουζίνα του καταναλωτή.