Κρατήστε με ενήμερο για τα Dairy Awards 2023

Dairy Awards 2022

Καινοτομία σε Καταστήματα Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Συσκευή ταχείας ψύξης γάλακτος με αποθήκευση πάγου 
MP Ice Bank

Milkplan ΑΕ
GREEN ΤεχνολογίεςΗ Milkplan είναι μια αμιγώς ελληνική, οικογενειακή εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της κατασκευής και εμπορίας κτηνοτροφικού εξοπλισμού, δεξαμενών μεταφοράς και ψύξης γάλακτος και τεχνολογικών εφαρμογών για κτηνοτροφικές μονάδες. Κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα και η σύνδεση της με την Ελληνική παράδοση και την εξειδίκευση στον τομέα των αιγοπροβάτων, την κατατάσσει μεταξύ των μεγαλύτερων εταιριών της διεθνούς αγοράς κτηνοτροφικού εξοπλισμού με το δίκτυο εξαγωγών της να εκτείνεται σε 100 χώρες παγκοσμίως και το ποσοστό εξαγωγών της να αγγίζει το 65% του κύκλου εργασιών. Η 25ετη εμπειρία της στον τομέα αυτό και οι συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές και σε ανθρώπινο κεφάλαιο την καθιστούν ικανή να υλοποίει ειδικά projects και να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις βελτιώνοντας την ρουτίνα των κτηνοτρόφων, των γαλακτοπαραγωγών και των τυροκόμων.