Κρατήστε με ενήμερο για τα Dairy Awards 2023

Dairy Awards 2022

Καινοτομία σε Καταστήματα Γαλακτοκομικών Προϊόντων

TRACE ID
Οn-line Υπηρεσίες

G-Logic S.A.Το Trace ID είναι μία ηλεκτρονική πλατφόρμα που καταγράφει όλες τις πληροφορίες ιχνηλάτησης των προϊόντων τροφίμων, από το «χωράφι» στο «ράφι». Η πρόσβαση είναι ελεύθερη, δεν χρειάζεται ειδική εγκατάσταση. Με απλό σκανάρισμα της ετικέτας του προϊόντος με smartphone είτε με καταχώρηση του κωδικού TraceID στην σελίδα www.TraceID.eu ο καταναλωτής βλέπει: την πορεία παραγωγής με γραφική απεικόνιση μέσω Google Maps, στοιχεία που αφορούν στις προελεύσεις των α’ και β’ υλών που χρησιμοποιήθηκαν και ποιοτικά χαρακτηριστικά, διαθρεπτικό πίνακα και προτεινόμενες συνταγές. Μέσω της εφαρμογής έχει «χτιστεί» για κάθε προϊόν ένα ολοκληρωμένο προφίλ, ώστε ο καταναλωτής να έχει πλήρη γνώση του τι επιλέγει.