Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Καινοτομία σε Καταστήματα Γαλακτοκομικών Προϊόντων

1.1. Καινοτόμο Γαλακτοπωλείο
1.2. Καινοτόμα Αλυσίδα Γαλακτοπωλείων
1.3. Γαλακτοπωλείο εντός Καταστήματος
1.4. Ηλεκτρονικό Κατάστημα Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5. Πράσινο Γαλακτοπωλείο
1.6. Design Γαλακτοπωλείου

2. Καινοτομία στα Γαλακτοκομικά Προϊόντα

Σε κάθε μια από τις παρακάτω κατηγορίες βράβευσης, οι εταιρείες μπορούν να υποβάλλουν παραπάνω από μια υποψηφιότητες για κάθε κατηγορία γαλακτοκομικών προϊόντων ως εξής:

Α. Γάλα

Β. Τυρί

Γ. Γιαούρτι

Δ. Παγωτό

Ε. Βούτυρο

ΣΤ. Επιδόρπιο Γάλακτος

Ζ. Άλλο

2.1. Εισαγωγή νέου γαλακτοκομικού προϊόντος στην αγορά

2.2. Καινοτόμο γαλακτοκομικό προϊόν στην παραγωγή του

2.3. Καινοτόμο γαλακτοκομικό προϊόν στη σύστασή του

2.4. Καινοτόμο γαλακτοκομικό προϊόν στη συσκευασία του

2.5. Βιώσιμο γαλακτοκομικό προϊόν

2.6. Καινοτόμο λειτουργικό γαλακτοκομικό προϊόν

3. Καινοτομία στο Μάρκετινγκ – Υπηρεσίες

3.1. Καμπάνια Προώθησης / Προβολής για τον Καταναλωτή
3.2. Branding (ενέργειες ενδυνάμωσης του brand)
3.3. Έρευνα & Ανάπτυξη
3.4. Εξαγωγές
3.5. Green Policy
3.6. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
3.7. Aσφάλεια & Ποιότητα Τροφίμων
3.8. Καινοτομία στη Διανομή
3.9. Eφοδιαστική Αλυσίδα (food logistics)
3.10. Διαχείριση Αποβλήτων
3.11. Υπηρεσίες Πληροφορικής
3.12. Εξυπηρέτηση πελατών
3.13. Οn-line Υπηρεσίες

3.14. Υπηρεσίες Delivery
3.15. Φορέας Πιστοποίησης
3.16. Εργαστήριο Αναλύσεων

4. Καινοτομία στον Εξοπλισμό

4.1. Εξοπλισμός Γαλακτοπωλείου
4.2. Εξοπλισμός Γαλακτοκομικής και Τυροκομικής μονάδας
4.3. Εξοπλισμός Μονάδας παραδοσιακού Τυροκομείου
4.4. Παραγωγή Βοηθητικών Υλών (πρώτες ύλες, πρόσθετα, έτοιμα μίγματα, μεμβράνες, βαρέλια κ.α.)
4.5. Υλικά & Τεχνολογία Συσκευασίας

5. Καινοτομία στη Βιομηχανία

5.1. Βιώσιμη Βιομηχανική Γαλακτοκομική Μονάδα
5.2. Καινοτόμα Βιομηχανική Γαλακτοκομική Μονάδα
5.3. Βιομηχανική Γαλακτοκομική Μονάδα συμβατή με την Πράσινη Αλυσίδα
5.4. Σχεδιασμός & Κατασκευή Βιομηχανικής Μονάδας

6. Miscellaneous*

* Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μία νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Miscellaneous δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η κριτική επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Βραβεία

Τα βραβεία που δίνονται σε κάθε κατηγορία είναι Gold, Silver, Bronze και προκύπτουν από τους μέσους όρους της βαθμολογίας της Κριτικής Επιτροπής. Οι Διοργανωτές και ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής διατηρούν το δικαίωμα να απονείμουν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται / συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.

Platinum Awards

Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των υποψηφιοτήτων σε όλες τις κατηγορίες στην ίδια Ενότητα. Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων platinum awards.

1. Καινοτομία σε Καταστήματα Γαλακτοκομικών Προϊόντων
2. Καινοτομία στα Γαλακτοκομικά Προϊόντα
3. Καινοτομία στο Μάρκετινγκ – Υπηρεσίες
4. Καινοτομία στον Εξοπλισμό
5. Καινοτομία στη Βιομηχανία

Βραβεία της Χρονιάς

Τα βραβεία της Χρονιάς δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

Platinum award 10 βαθμοί
Gold award 7 βαθμοί
Silver award 3 βαθμοί
Bronze award 1 βαθμός

Dairy Brand of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην Εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών.

Dairy Company of the Year

Το βραβείο θα απονεμηθεί στην Εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών.