Πλήρεις Αυτοματοποιημένες Λύσεις Τυροκόμησης

INOX DESIGN KATERIS S.A.

Ο τομέας των γαλακτοκομικών προϊόντων κατέχει μια σημαντική θέση στην Ελληνική οικονομία και λειτουργεί ως καθοριστικός παράγοντας για την οικονομική βιωσιμότητα του τομέα και στο παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον. Η σύγχρονη γαλακτοκομική αγορά απαιτεί μια ανταγωνιστική μηχανή με πόλο έλξης τους δυναμικούς και δυνητικά ισχυρούς πελάτες της. Η INOX DESIGN KATERIS S.A. επανδρώνει με πρώτης ποιότητας συστήματα – παραδοσιακά αλλά και τελευταίας τεχνολογίας τυροκομεία – τόσο σε εγχώριο όσο και διεθνές επίπεδο, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό πρώτης ποιότητας τυροκομικά προϊόντα στην κουζίνα του καταναλωτή.

MP Home Cheese Pro
Μικρό οικογενειακό τυροκομείο

Milkplan ΑΕ

Η Milkplan είναι μια αμιγώς ελληνική, οικογενειακή εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της κατασκευής και εμπορίας κτηνοτροφικού εξοπλισμού, δεξαμενών μεταφοράς και ψύξης γάλακτος και τεχνολογικών εφαρμογών για κτηνοτροφικές μονάδες. Κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα και η σύνδεση της με την Ελληνική παράδοση και την εξειδίκευση στον τομέα των αιγοπροβάτων, την κατατάσσει μεταξύ των μεγαλύτερων εταιριών της διεθνούς αγοράς κτηνοτροφικού εξοπλισμού με το δίκτυο εξαγωγών της να εκτείνεται σε 100 χώρες παγκοσμίως και το ποσοστό εξαγωγών της να αγγίζει το 65% του κύκλου εργασιών. Η 25ετη εμπειρία της στον τομέα αυτό και οι συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές και σε ανθρώπινο κεφάλαιο την καθιστούν ικανή να υλοποίει ειδικά projects και να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις βελτιώνοντας την ρουτίνα των κτηνοτρόφων, των γαλακτοπαραγωγών και των τυροκόμων.